Download onze GRATIS App
Liever niet, ik wil graag naar de website

Smart Plannen (Postpaid)

Naam Product: Smart Plannen (Postpaid)

Samenvatting:
• Vanaf 14 juli 2015 worden postpaid klanten in de gelegenheid gesteld om Smart plannen te activeren.
• Smart plannen zijn postpaid plannen en kan alleen in een van de Digicel shops worden aangeschaft.
• Deze plannen zullen beschikbaar zijn voor alle bestaande en toekomstige klanten postpaid klanten met een BlackBerry of Android Smartphones.
 

• Ongelimiteerd SMS/ Minuten is 8000 (CAP).  Dit wordt gecommuniceerd als ONGELIMITEERD (fair usage policy geldt).
• Het buiten-de-bundel tarief om te bellen naar andere netwerken bedraagt SRD 0.91 per minuut.

1. Wat houdt dit product in?
Vanaf 14 juli 2015 zal Digicel voor haar bestaande en toekomstige klanten postpaid Smart plannen aanbieden. De klant zal maandelijks een vast bedrag betalen waarvoor hij SMS, Data, Minuten (Lokale on & off net + geselecteerde int’l landen) zal ontvangen.

2. Voor wie is dit product bestemd?
Dit product is bestemd voor alle bestaande en toekomstige postpaid klanten met BlackBerry of Android Smartphones.

3. Vanaf wanneer kan ik Smart plannen aanschaffen?
Je kunt vanaf 14 juli 2015 Smart plannen aanschaffen

4. Hoe kan ik deze Smart plannen aanschaffen?
Je kunt naar een Digicel shop gaan en het winkelpersoneel zal het gewenste plan voor je activeren.

5. Zullen de huidige postpaid plannen nog bestaan?
Ja, maar deze zullen niet meer aangeboden worden aan nieuwe klanten. Klanten die al gebruik maken van de huidige postpaid plannen, zullen de gelegenheid krijgen om hun contract periode uit te zitten. Binnen hun contract periode kunnen deze klanten kiezen om over te stappen naar de Smart plannen.

6. Moeten deze klanten extra betalen om over te stappen naar een smart plan?
Dat hangt af van het huidig plan waarop de klant is en het gewenste plan.


Algemene Informatie:

7. Hoe kan ik het saldo van de minuten binnen het smart plan nagaan (Lokale On & Off Net Minuten + Geselecteerde Internationale landen?
Je kunt de minuten van jouw smartplan nagaan door de code *120*5# in te toetsen.

8. Hoe kan ik het saldo van de SMS berichten nagaan?
Je kunt het saldo van de SMS berichten nagaan door de code *120*2# in te toetsen.

9. Hoe kan ik het saldo van de on-net minuten nagaan?
Je kunt de extra on-net minuten nagaan door de code *120*4# in te toetsen.

10. Hoe kan ik mijn datasaldo nagaan?
Je kunt het datasaldo nagaan door de code *120*3# in te toetsen.

11. Hoeveel moet ik betalen voor de activering van mijn Smart plan?
De klant betaalt maandelijks minimaal;
Bronze -> SRD 153
Silver -> SRD 230
Gold -> SRD 300
 

12. Welke minuten zullen eerst verbruikt worden als de klant een gesprek voert?
Als de klant een Digi-Digi gesprek voert worden de minuten van DA4 (On Net Minuten) eerst verbruikt.
Als de klant een gesprek voert naar een ander lokale provider (Telesur of Uniqa) of Geselecteerde Internationale bestemmingen worden de minuten van DA5(Lokale On & Off Net Minuten + Geselecteerde Internationale Landen) verbruikt.

13. Naar welke bestemmingen kan ik bellen met de bundelminuten?
Je kunt de bundelminuten gebruiken om te bellen naar:
• Lokale on en off-net gesprekken
• Alle Digicel landen behalve Guyana, Haïti en Jamaica( naar Digicel mobiele nummers )
• China ( Vast en Mobiel)
• USA (Vast en Mobiel)
• Nederland (Vast)

14. Hoeveel sms’jes  ontvang ik bij activering van mijn Smart plan?
Zie onderstaand:
Bronze: 200
Silver: Ongelimiteerd
Gold: Ongelimiteerd

15. Kan ik de sms’jes gebruiken om mee te doen aan Text to Win promoties?
Nee, als je meedoet aan Text to Win promoties wordt het bedrag bijgeschreven aan jouw huidig verbruik.

16. Hoelang zijn deze Smart plannen geldig?
Alle Smart plannen zijn 30 dagen geldig.

17. Kan ik ook een add-on data plan activeren?
Ja, als je een actief Smart plan heb zal je een add-on dataplan kunnen activeren. Je kunt het add-on plan als volgt activeren:
*136*100# BlackBerry en *156*100# Android en vervolgens de instructies te volgen.

18. Wat zijn de kosten van een add-on dataplan?
De kosten van een add-on dataplan zijn SRD 15.

19. Hoeveel MB’s ontvang ik bij de activering van een add-on dataplan?
Bij de activering van een add-on dataplan ontvang je 300MB aan data.

20. Hoelang zijn de MB’s van de add-on dataplan geldig?
De MB’s van de add-on dataplan vervallen samen met de MB’s van het huidig dataplan.

21. Wat zijn de vereisten voor het aanschaffen van het Smart plan?
Voor de eerste keer heb je nodig:
- Proof of Address (rekening van SWM, EBS of ander nutsbedrijf)
- Geldig ID kaart
- Deposito

 

22. Zal de optie roll-over van Data, MB’s, Belminuten en SMS beschikbaar zijn voor deze Smart plannen?
De optie zal alleen van toepassing zijn voor belminuten en SMS berichten. Niet voor Data.

23. Wat zal gebeuren bij roll over?
Bij roll-over zal de klant alle ongebruikte SMS, Belminuten meenemen naar de volgende maand.

24. Kan de klant ook Mixed en Lokale belbundels activeren?
Nee, de klant kan geen Mixed en Lokale belbundels activeren.
 
25. Welke verificatie vraag moet ik doorgeven als ik bel naar Customer Care?
ID + geboorte datum of de laatste betaling + exact bedrag wordt ook gebruikt als verificatie methode voor de normale postpaid plannen

26. Welke service class zal in Minsat te zien zijn?
Voor elke Smart plan is er een ander service class.
De service classes zijn als volgt:

27. Kan ik ook gebruik maken van Credit u/ Credit me en Top Up Voorschot?
De klant kan alleen gebruiken maken van Credit u.

28. Als de klant een actief Smart plan heeft, kan hij of zij ook opwaarderen?
Nee, voor elk plan is er een credit limiet. Als de klant gesprekken voert naar het buitenland (behalve de landen die opgenomen zijn in de bundelminuten) wordt het bedrag bijgeschreven aan het verbruik van de klant.

29. Wat krijg ik te zien als ik *120# intoets?
Je ziet het volgend bericht:
Uw verbruik is SRD XXXX.XX
SMS:  XXXX
Data: XXXX MB
On-net minuten: XXXX.XX
Bonus minuten: XXXX.XX 

30. Als ik op de 14e een Smart plan aanschaf, moet ik dan het volledig bedrag betalen voor het plan? Ontvang ik ook de volledige hoeveelheid aan data, SMS en belminuten?
Nee, als je op de 15e een Smart plan aanschaft, betaal je een evenredig deel (pro rata) van het bedrag. Je ontvangt ook een evenredig deel aan data, SMS en belminuten.

Voorbeeld:
Het is nu mei 2015.
Je gaat 14 mei naar de Digicel Shop om een Smart plan aan te schaffen.
Je kiest voor het volgend plan:

Plan Naam: MSF (SRD): Credit Limit: Minuten Lokale On & Off Net + Geselecteerde Int’l landen: SMS: Extra On Net Minuten: Data: Service Class:
Gold 199 398 400 UL (CAP 8000) UL (CAP 8000) 6GB 4107

Vraag 1: Hoeveel SRD moet de klant betalen?
[{(31-14) + 1}/31] X SRD 240 = SRD 139.20

Vraag 2: Hoeveel MB’s ontvangt de klant?
[{(31-14) + 1}/31] X 6144MB = 3567.48MB

Vraag 3: Hoeveel SMS berichten ontvangt de klant?
[{(31-14) + 1}/31] X 8000 = 4645.16 SMS berichten

Vraag 4: Hoeveel Lokale On & Off Net + Geselecteerde Int’l landen minuten ontvangt de klant?
[{(31-14) + 1}/31] X 400 = 232.25 Lokale On & Off Net + Geselecteerde Int’l landen minuten

Vraag 5: Hoeveel On Net Minuten ontvangt de klant?
[{(31-14) + 1}/31] X 8000 = 4645.16 On Net Minuten

31. Als ik op de 14e van de maand een Smart plan aanschaf, wanneer vervalt dit Smart plan en vanaf wanneer krijg ik weer de volledige hoeveelheid aan belminuten, SMS en data?
Als je op de 14e van de maand een Smart plan aanschaft, vervalt dit plan op 31 mei en per 1 juni ontvang je weer de volledige hoeveelheid aan data, SMS en belminuten.

32. Moet ik ook een contract tekenen bij de aanschaf van mijn Smart Plan?
Ja, je zult een 2 jaarlijks (24 maanden) contract moeten tekenen.