Download onze GRATIS App
Liever niet, ik wil graag naar de website

Digicel Privacy

Deze Privacy Policy maakt deel uit van alle Algemene Voorwaarden voor Digicel producten en diensten en alle Digicel apps.
Digicel behoudt zich het recht om op elk ogenblik veranderingen aan te brengen aan de Privacy Policy.

Digicel is gecommitteerd en respecteert de Privacy van klanten en voldoet aan toepasselijke gegevensbescherming- en privacywetten. U kunt ons bezoeken op www.digicelsuriname.com zonder enige persoonlijke identificerende informatie over uzelf te onthullen. Deze Privacy Policy zal mede helpen te begrijpen hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en uw persoonlijke informatie beschermen wanneer u onze website bezoekt.

Vergaren van Persoonlijke Informatie
Wij pogen om uw persoonlijke informatie slechts met uw kennis en toestemming te verzamelen en te gebruiken en typisch wanneer u van onze diensten gebruik maakt. Klantenonderzoek, registreren voor informatie of diensten, wanneer u antwoordt op onze mededelingen (zoals vragenlijsten en onderzoeken)

De persoonlijke informatie die wij kunnen verzamelen bestaat uit bijvoorbeeld, uw naam en adres, geboortedatum, geslacht, telefoon en faxnummers, e-mailadres, en andere informatie verzameld uit registratie of uit onderzoeken. Als u verkiest om ons uw persoonlijke informatie te verstrekken zal het tot steun zijn van de voorgenomen doeleinden die in de tijd werden verklaard waarin de informatie werd verzameld en onderworpen aan bepaalde voorkeur.

U erkent dat door gegevens aan ons te verstrekken, u toestemt met de verwerking van uw gegevens overeenkomstig deze Privacy Policy.

Informatiebeveiliging
U moet er van bewust zijn dat mededelingen over het Internet, zoals e-mails/web mails, niet veilig zijn, tenzij ze zijn gecodeerd. Uw mededelingen kunnen eerst via een paar landen leiden alvorens het bericht wordt geleverd. Dit is de aard van World Wide Web/Intranet. Digicel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor elk onbevoegd toegang of verlies van persoonlijke informatie voorbij onze controle.

Klantinformatie en Openbaarmaking
U bevestigt en komt uitdrukkelijk overeen dat wij, en bedrijven binnen de Digicel Group, informatie verzamelen over u. Deze informatie kan verkregen worden van u of van anderen of kan gegenereerd worden binnen ons netwerk, indien u of elke andere persoon, deze dienst of enige overige dienst gebruikt.

U bevestigt en gaat uitdrukkelijk akkoord dat wij, en bedrijven binnen onze Group, uw informatie mogen gebruiken voor enig wettig doeleinde, waaronder het voorzien van de dienst aan u, account management, facturering, schuldinning, kredietbeoordeling, adressenbestand, marktonderzoek, klantenprofiel, product- en dienstontwikkeling, marketing en klantenservice.

U bevestigt en gaat uitdrukkelijk akkoord dat wij data, verzameld via enige media, mogen gebruiken, dupliceren, reproduceren, verwerken, aanpassen, doorsturen, vertonen en distribueren, waaronder de overdracht van deze informatie aan overige jurisdicties, in de mate waarin zulks geoorloofd is bij wet ten behoeve van opslag en verwerking, en dat uw kantinformatie bewaard kan worden gedurende een redelijk geachte tijdsperiode binnen een beveiligde omgeving.
 

U bevestigt en gaat uitdrukkelijk akkoord dat wij, en bedrijven binnen de Digicel Group:

  • Uw informatie openbaar maken, waaronder het gebruik van Digicel diensten, aan derden waarmee u een afzonderlijke overeenkomst heeft of waarmee u de intentie heeft een overeenkomst aan te gaan (en Digicel van deze intentie schriftelijk of elektronisch in kennis gesteld heeft middels een deelnameproces);
  • Uw informatie openbaar maken aan derden (zoals aan onze vertegenwoordigers, kredietagentschappen en overige instanties), voor specifieke doeleinden waaronder kredietreferenties, fraudeopsporing en preventie, schuldinning, onderzoek van verzekeringsvorderingen, adressenbestand of enige overige reden zoals vereist bij wet, en verder voor elk overig wettig doeleinde;
  • Uw informatie gebruiken om u te informeren over onze of overige producten of diensten, alsook elke promotieactiviteit die wij van tijd tot tijd kunnen hebben, of over enige overige zaken waarvan wij reden hebben om aan te nemen dat u of overige klanten als u daar interesse in zouden kunnen hebben.

Aansprakelijkheidsbeperking
Digicel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtenissen die ontstaan vanwege het verkrijgen door derden van onbevoegde toegang tot data die de door u openbaar gemaakt kan zijn aan zulke derden.