Download onze GRATIS App
Liever niet, ik wil graag naar de website
Wat is Top- U- Up?
Deze opwaardeer service is een innovatieve methode van opwaarderen van uw eigen Digicel prepaid account of dat van een andere abonnee. Deze methode is beschikbaar met gebruik van een korte code.

Wat zijn de korte codes voor Top- U- Up?
Klanten zullen twee (2) korte codes moeten gebruiken wanneer zij een rekening via Top-U-Up wensen op te waarderen.
 • Korte Code 1: “*125* landencode + mobile nummer# en druk SEND”
 • Korte Code 2: “*125* voucher nummer# en druk SEND”
Kan een Digicel postpaid abonnee beltegoed toevoegen aan hun eigen rekening door deze service te gebruiken?
 • Nee. Postpaid abonnees zullen niet in staat zijn deze of andere opwaardeermethoden te gebruiken om hun rekening aan te vullen. Een postpaid abonnee kan echter elke Digicel prepaid account opwaarderen.

Wat zijn de kosten die gepaard gaan met het gebruik van de Top-U-Up service?
 • Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van deze service. Het is GRATIS.
Hoe werkt het?
Scenario:
 • Abonnee ‘A’ wenst beltegoed toe te voegen aan Abonnee B’s telefoon via Top-U-Up.
STAPPEN: Korte code 1
 • Abonnee ‘A’ vult de korte code in: “*125* landencode+Abonnee B’s mobile nummer#SEND” vanuit een Digicel telefoon
 • Abonnee ‘A’ zal gevraagd worden de tweede korte code binnen drie (3) minuten in te vullen.
STAPPEN: Korte code 2
 • Abonnee ‘A’ zal de 2e korte code reeks invullen om de transactie te completeren.
 • Abonnee ‘A’ vult in: “*125*voucher nummer#SEND”
 • Zowel Abonnee ‘A’ en ‘B’ – ontvangen een melding dat het beltegoed op hun rekening is bijgeschreven.

Voorbeeld:
John’s Mobiel nummer: 597-8123456

Lisa’s Mobiel nummer: 597-8654321

Voucher Nummers: 1234567891011 – SRD10,-

Scenario:
John wil een SRD10,- kaart toevoegen op Lisa’s rekening.

STAPPEN:

 • 1. John vult de eerste korte code in: “*125*5978xxxxxx#SEND” vanuit zijn Digicel telefoon.
 • 2. John ontvangt een melding dat hij de 2e korte code binnen 3 minuten moet invullen. John vult de tweede korte code in: “*125* voucher nummer#SEND” vanuit zijn Digicel telefoon.
 • 3. Zowel Abonnee ‘A’ als ‘B’ – ontvangen een melding die zegt dat het beltegoed is toegevoegd aan de rekening.

Indien ik de rekening van iemand anders opwaardeer d.m.v. Top-U-Up, hoe weet ik dan dat het tegoed is toegevoegd
U ontvangt de volgende melding:
 • “Beltegoed is succesvol toegevoegd aan 5978xxxxxx. Bedankt voor het gebruiken van Top-U-Up!”
Als mijn rekening is opgewaardeerd, hoe weet ik dan dat het beltegoed succesvol is toegevoegd?
U ontvangt de volgende melding:
 • “Beltegoed is succesvol toegevoegd aan uw rekening door 5978xxxxxx. Uw voice balans is SRDXX.XX.” U kunt uw voice rekeningbalans controleren via (*120#) na ontvangst van de SMS melding.
Is ere en bepaalde tijd waarin de gebruiker de tweede korte code moet invullen nadat de eerste aanvraag is verstuurd?
 • Ja. Gebruikers moeten de tweede korte code waaronder de voucher nummers, binnen twee (2) minuten invullen na verzending van de eerste korte code.

Indien gebruikers de tweede korte code aanvraag niet binnen twee (2) minuten verstuurt zullen zij dan een foutmelding ontvangen?
 • Ja. Gebruikers zullen de volgende melding ontvangen: “Sorry! Uw sessie is vervallen. Begin de transactie a.u.b. opnieuw door *125*597xxxxxxx# in te toetsen.”
Kan een transactie na de eerste korte code worden geannuleerd?
 • Ja. Gebruikers kunnen invullen: “*125*2# SEND” om de transactie te annuleren. De volgende melding wordt ontvangen: “U heeft gekozen om de transactie te annuleren. Bedankt voor het gebruiken van Top- U- Up!”
Welk bericht wordt verstuurd indien een ongeldig voucher nummer wordt ingevuld?
Indien een fout wordt gemaakt ontvangt u het volgende bericht:
 • “Het voucher nummer dat u heft ingevuld is ongeldig of gebruikt. Controleer a.u.b. de voucher en begin opnieuw door in te toetsen*125*5978xxxxxx#SEND.”
Kan ik de tweede korte code opnieuw invullen indien er een fout is gemaakt met het voucher nummer?
 • Nee. Als een fout eenmaal is gemaakt wordt de transactie geannuleerd en als zodanig moeten de gebruikers de aanvraag opnieuw versturen met het telefoonnummer dat opgewaardeerd moet worden.

Kan ik de transactie annuleren nadat de tweede korte code is verstuurd?

 • Nee. Als de tweede aanvraag eenmaal is verzonden is de transactie definitief mits de gebruiker een foutmelding ontvangt.

Kan Top-U-Up gebruikt worden om tegoed toe te voegen aan uw rekening?

 • Ja. De gebruikers moeten simpelweg hun eigen mobiel nummer invullen in de eerste verzonden korte code reeks.

Indien een incorrect mobiel nummer wordt ingevuld bij gebruik van de Top-U-Up, kan dit gecorrigeerd worden?

 • Ja. Als u eenmaal de eerste korte code heeft ingevuld (*125*5978xxxxxx#SEND) ontvangt u het volgend bericht – “Vanuit een blanco scherm, vul in *125*voucher nummer#SEND om tegoed toe te voegen aan 5978xxxxxxor *125*2# om te annuleren, reageer a.u.b. binnen twee (2) minuten.”

 • U kunt dan het nummer controleren om te garanderen dat het tegoed bij de juiste rekening is toegevoegd, zo niet kunt u de transactie annuleren door *125*2#SEND” in te toetsen.

Indien bij het gebruik van Top-U-Up een incorrect/ongeldig voucher nummer is gebruikt, kan dit dan gecorrigeerd worden?

 • Ja. Indien u een incorrect voucher nummer invult tijdens de transactie zal u het volgend bericht ontvangen “Het ingevuld voucher nummer is ongeldig of gebruikt. Controleer a.u.b. het voucher nummer en begin opnieuw door *125*5978xxxxxx# ” in te toetsen.

Indien beltegoed incorrect is toegevoegd aan het verkeerde mobiel nummer bij het gebruik van Top-U-Up, kan het tegoed dan overgemaakt worden naar het correcte nummer?

 • Nee. Als de aanvraag eenmaal is verzonden d.m.v. de korte code zal de voucher aan die rekening worden toegekend en zal het niet worden overgemaakt. Nadat de aanvraag is verstuurd zult u geen veranderingen kunnen aanbrengen. De afdeling Klanten Service zal ook niet in staat zijn het tegoed voor u over te maken.

Is er een limiet voor ongeldige pogingen om op te waarderen?

 • Ja. U kunt zes (6) keren proberen op te waarderen, bij de zevende keer verschijnt het volgend bericht: “Sorry, we kunnen uw aanvraag dit maal niet uitvoeren. U heeft de maximum aantal ongeldige pogingen overschreden, probeer morgen a.u.b. opnieuw.”

Indien ik meerdere vouchers heb om aan hetzelfde mobiel nummer toe te voegen, zal men dan een andere aanvraag moeten versturen bij het gebruik van Top-U-Up?

 • Ja. Nadat de eerste kaart is toegevoegd moet u het proces herhalen door USSD Codes 1 en 2 met hetzelfde gewenste mobiel nummer en voucher nummer respectievelijk in te vullen.

  De optie voor meerdere top ups is niet beschikbaar.

Als er een fout is bij het toevoegen van het gewenste tegoed, wie moet ik dan bellen?

 • Indien een fout optreedt bij het proberen te opwaarderen, volg dan de instructies aangegeven in het SMS bericht dat u ontvangt.

Wat zal er gebeuren indien ik een mobiel nummer intoets dat geen Digicel Prepaid nummer is?

 • Indien een gebruiker probeert beltegoed aan een nummer toe te voegen dat geen Digicel prepaid nummer is zal het volgende bericht verschijnen: “U kunt slechts beltegoed toevoegen aan een geldige Digicel Suriname prepaid abonnee. Probeer a.u.b. de internationale format bijv. *125*5978xxxxxx#”.

Wat zal er gebeuren als ik een gebruikte voucher aan een rekening probeer toe te voegen?

Het volgende bericht zal verschijnen:

 • “Het voucher nummer dat u heeft ingevuld is ongeldig of gebruikt. Controleer a.u.b. de voucher en begin opnieuw door *125*597xxxxxxx#SEND” in te toetsen.

Indien een abonnee zes (6) ongeldige pogingen doet om tegoed toe te voegen aan een andere rekening, wie zal dan uitgesloten worden?

 • Abonnee ‘B’ zal uitgesloten worden van het toevoegen van tegoed aan zijn rekening gedurende 12 uren. Dezelfde condities gelden als voor klanten die proberen een rekening op te waarderen d.m.v. ongeldige/gebruikte vouchers.

Kan ik Top-U-Up gebruiken om tegoed toe te voegen aan een rekening dat reeds is uitgesloten van toevoeging van een kaart?

 • Nee. Als een rekening eenmaal is geblokkeerd van toevoeging van een kaart zal de rekeninghouder:
  • Klanten Service moeten bellen om het blokkeren op te heffen OF
  • 12 uren moeten wachten om automatisch gedeblokkeerd te worden.

Kan ik Top-U-Up gebruiken wanneer de service is vervallen vanwege geen gebruik (airtime is vervallen) ?

 • Nee. U zult eerst beltegoed moeten toevoegen aan uw rekening door *121* te gebruiken.